Om Corona / Covid-19

Om Corona/Covid- 19

Sidan uppdaterad 2020-08-17 av Mats Brate

Ölands folkhögskola arbetar för att i möjligaste mån skapa en säker arbetsplats och förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19.

Vi har också stöd av Beslutgrupp Covid-19 som består av bl.a smittskyddsläkare och andra representanter från Region Kalmar län. Vid förändringar av allmänna råd, rekommendationer och huvudmannens restriktioner kommer vi att följa dem.

Vi tar även del av Skolverkets rekommendationer och följer dem när det är tillämpbart på Ölands folkhögskola.

TA HÄNSYN TILL ANDRA

Visa hänsyn och tänk på din och andras säkerhet. Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon näsa och mun. Undvik att umgås i grupper. Håll avstånd i köer och i matsalen. Respektera tiderna i matsalen.

HANDHYGIEN OCH AVSTÅND

Tvätta händerna ofta, minst 20 sekunder. Tvål och vatten är effektivt mot virus. Sprita händerna innan du går in i matsalen, sprita även på vägen ut.

BESÖK PÅ INTERNATET

Tills vidare vill vi inte att du tar emot besökare som övernattar i ditt rum på internatet.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ SYMTOM PÅ COVID-19 (CORONAVIRUSET)

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt för att inte riskera att smitta andra.

Om du känner dig sjuk och tror att du har Covid -19 ska du anmäla det till kursansvarig. Det är viktigt att du berättar att du tror att du har Covid -19 så kan vi hjälpa dig att isolera dig enligt vår handlingsplan för smitta på internatet.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om 1177 rekommenderar att du ska testa dig för Covid -19 så kan du beställa ett test via 1177. Vi hämtar testet åt dig från Apoteket Kronan, Mörbylånga.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

HÅLL DIG INFORMERAD

Du hittar aktuell information om Covid-19 på 1177 och Folkhälsomyndigheten.

WHO, Värlsdhälsoorganisationen har information på sin hemsida på arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska.

Dagens nyheter är alla artiklar om Covid-19 öppna, du behöver alltså ingen prenumeration för att läsa dem.

Internationella nyheter hittar du exempelvis på The Guardian.

Undvik att sprida information som inte kommer från 1177, Folkhälsomyndigheten eller annan officiell plats. Många sprider vidare information de sett på sociala media i all välmening för att hjälpa andra, men om informationen är felaktig får det motsatt effekt.