Om Corona / Covid-19

Om Coronaviruset

Sidan uppdaterad 2020-04-09 av Mats Brate

Från och med torsdag 19 mars började skolans kurser ställa om till distansundervisning. Vi försöker ordna det så att alla kurser kan genomföras utan att kvaliteten på kursinnehållet försämras. Vi kommer inte att stänga internatet. Läs mer om beslutet på Region Kalmar län.

Läs Åkes brev till deltagarna

Den senaste informationen om hur detta påverkar undervisningen och livet på skolan kan du läsa i Åkes brev till alla deltagare 18 maj.

Antagning

Antagningen till nästa läsår, 2020-2021 påverkas inte. Vi kommer att ta in nya deltagare som vanligt och förväntar oss att genomföra alla kurser. Mer om det kan du läsa här.

Studiestöd

Ditt studiestöd kommer inte att påverkas. Regeringen har meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansundervisning. Studerande behöver inte kontakta CSN som fortsätter att betala ut studiestödet som vanligt.

Ta hänsyn till andra

Visa hänsyn och tänk på din och andras säkerhet. Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon näsa och mun. Undvik att umgås i grupper. Håll avstånd i köer och i matsalen.

Var uppmärksam på symtom på covid-19 (coronaviruset)

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Stanna hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Några tydliga direktiv kring resor

1 Åk inte till områden där smittspridningen är stor. Titta på folkhälsomyndighetens sida om du är osäker.

2 Om du ändå väljer att åka till något av de mest drabbade områdena så stanna kvar där efter påsk och studera därifrån på distans.

3 Skulle du av någon anledning strunta i de här två rekommendationerna och återvända till skolan efter att ha besökt ett drabbat område så måste du sätta dig själv i karantän i två veckor. Under de två veckorna får du inte komma till matsalen, verkstäder, ateljéer, klassrum eller andra gemensamma utrymmen på skolan. Du kan inte heller umgås med de andra som bor i samma hus eller korridor. Du måste hålla dig på ditt rum eller vara utomhus och hålla distans till människor du möter.

På samma sätt är det viktigt att vi inte tar emot besökare från de mest drabbade områdena heller. Det måste vänta tills det här är över. För det kommer en tid när vi kan mötas igen.

Är det så att du väljer att lämna internatet och skolan över lovet ska du meddela expeditionen detta.

Håll dig informerad

Du hittar aktuell information om Covid-19 på 1177 och Folkhälsomyndigheten.

WHO, Värlsdhälsoorganisationen har information på sun hemsida på arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska.

Dagens nyheter är alla artiklar om Covid-19 öppna, du behöver alltså ingen prenumeration för att läsa dem.

Internationella nyheter hittar du exempelvis på The Guardian.

Undvik att sprida information som inte kommer från 1177, Folkhälsomyndigheten eller annan officiell plats. Många sprider vidare information de sett på sociala media i all välmening för att hjälpa andra, men om informationen är felaktig får det motsatt effekt.