Om Corona / Covid-19

Om Corona/Covid- 19

Sidan uppdaterad 2021-08-17 av Mats Brate

 

Ölands folkhögskola arbetar för att i möjligaste mån skapa en säker arbetsplats och förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19.

Vi har också stöd av Beslutgrupp Covid-19 som består av bl.a smittskyddsläkare och andra representanter från Region Kalmar län. Vid förändringar av allmänna råd, rekommendationer och huvudmannens restriktioner kommer vi att följa dem. Vi tar del av Skolverkets rekommendationer och följer dem när det är tillämpbart för oss på Ölands folkhögskola.

Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här.

TA HÄNSYN TILL ANDRA

Visa hänsyn och tänk på din och andras säkerhet. Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon näsa och mun. Undvik att umgås i grupper. Håll avstånd i köer och i matsalen. Respektera tiderna i matsalen.

Träffa inte folk som du inte bor med. Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop. Köp take-away om du är sugen på restaurangmat. Ordna inte hemmafester eller middagar.

Vaccination

Deltagare kan boka och bli vaccinerad med första och andra dosen i Färjestaden, Borgholm och Kalmar. Läs mer här.
Om deltagaren fått sin första dos i en annan region och önskar få din andra dos i Kalmar län genom att kontakta Regionens support på 0480-844 44 för att få hjälp med att boka en tid för dos 2. Läs mer här

TRÄNING

Träna ute, aldrig inne.

HANDHYGIEN OCH AVSTÅND

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder. Tvättar du dig ordentligt behöver du inte handsprit. Sprita ändå händerna innan du går in i matsalen, sprita även på vägen ut. Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus. Två armlängders avstånd innebär ett rekommenderat avstånd på två meter.

BESÖK PÅ INTERNATET

Tills vidare vill vi inte att du tar emot besökare som övernattar i ditt rum på internatet.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ SYMTOM PÅ COVID-19 (CORONAVIRUSET)

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

STANNA HEMMA OM DU ÄR SJUK

Stanna hemma och testa dig  även om du bara känner dig lite förkyld. Alla möten med andra människor ska undvikas om de inte är absolut nödvändiga, men det är mycket få möten som kvalar in i den kategorin. Vi hjälper dig med matlådor.

Om du känner dig sjuk och tror att du har Covid -19 ska du anmäla det till kursansvarig. Det är viktigt att du berättar att du tror att du har Covid -19 så kan vi hjälpa dig att isolera dig enligt vår handlingsplan för smitta på internatet.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning. Om 1177 rekommenderar att du ska testa dig för Covid -19 så kan du beställa ett test via 1177. Vi hämtar testet åt dig från Hälsocentralen i Färjestaden.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Skolan har en handlingsplan för att hantera sjukdomsfall på internatet.
Handlingsplan när någon blir sjuk på internatet.

HÅLL DIG INFORMERAD

Du hittar aktuell information om Covid-19 på 1177 och Folkhälsomyndigheten.

WHO, Värlsdhälsoorganisationen har information på sin hemsida på arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska.

Vad Vi Vet är en faktabaserad sida med aktuell information.

Internationella nyheter hittar du exempelvis på The Guardian.

 

Undvik att sprida information som inte kommer från 1177, Folkhälsomyndigheten eller annan officiell plats. Många sprider vidare information de sett på sociala media i all välmening för att hjälpa andra, men om informationen är felaktig får det motsatt effekt.