Om Corona / Covid-19

Om Coronaviruset

Sidan uppdaterad 2020-03-24 av Mats Brate

Från och med torsdag 19 mars började skolans kurser ställa om till distansundervisning. Vi försöker ordna det så att alla kurser kan genomföras utan att kvaliteten på kursinnehållet försämras. Läs mer om beslutet på Region Kalmar län.

Mer information om hur detta påverkar undervisningen och livet på skolan kan du läsa i Åkes brev till alla deltagare. Vi kommer inte att stänga internatet.

Antagningen till nästa läsår, 2020-2021 påverkas inte. Vi kommer att ta in nya deltagare som vanligt och förväntar oss att genomföra alla kurser. Mer om det kan du läsa här.

Ditt studiestöd kommer inte att påverkas. Regeringen har meddelat att studerande får behålla sitt studiestöd om skolan stänger på grund av coronaviruset. Det gäller även om skolan inte kan erbjuda fjärr- eller distansundervisning. Studerande behöver inte kontakta CSN som fortsätter att betala ut studiestödet som vanligt.

Ta hänsyn till andra

Visa hänsyn och tänk på din och andras säkerhet. Tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon näsa och mun. Undvik att umgås i grupper.

Var uppmärksam på symtom på covid-19 (coronaviruset)

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Stanna hemma om du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Håll dig informerad

Du hittar aktuell information om Covid-19 på 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Dagens nyheter är alla artiklar om Covid-19 öppna, du behöver alltså ingen prenumeration för att läsa dem.

Internationella nyheter hittar du exempelvis på The Guardian.

Undvik att sprida information som inte kommer från 1177, Folkhälsomyndigheten eller annan officiell plats. Många sprider vidare information de sett på sociala media i all välmening för att hjälpa andra, men om informationen är felaktig får det motsatt effekt.