Huvudman

Ölands folkhögskola är en av fyra folkhögskolor i länet som har Region Kalmar län som huvudman. De andra folkhögskolorna som drivs i Region Kalmar läns regi är Gamleby, Högalid och Vimmerby.