Hur skapar vi folkbildning för framtiden.

Hur skapar vi folkbildning för framtiden?

28 oktober 2019 träffades lärare från Region Kalmar Läns fyra folkhögskolor för ett Open Spacemöte på Oskarshamns folkhögskola. Under dagen tog deltagarna initiativ till och bildade grupper som diskuterade olika frågor utifrån dagens tema: Hur skapar vi folkbildning för framtiden?

I inbjudan till mötet fanns även ett antal underrubriker:

Som pedagoger inom folkbildningen har vi stor frihet och fantastiska möjligheter att påverka hur vi arbetar i vår utbildningsform. Hur kan vi vidareutveckla vårt arbete med pedagogiken, deltagar- och medarbetarinflytande, hållbarhetsarbetet? Vilka är frågorna och möjligheterna inför att använda vår frihet för att vidareutveckla våra skolor?

Här kan du ladda ned en PDF där vi sammanställt de rapporter som skrevs utifrån de samtal vi hade under dagen i Oskarshamn. Varje skola använder sammanställningen för att fortsätta sin påbörjade undersökning av den frihet som utbildningsformen folkhögskola har.

Hur skapar vi folkbildning för framtiden?