Workshop i färggrafik – nybörjare Se alla bilder

WORKSHOP I FÄRGGRAFIK NYBÖRJARE 22–26 JUNI

OBS. KURSEN ÄR FULLTECKNAD OCH RESERVLISTAN LÅNG. KURSEN ÄR DÄRFÖR EJ LÄNGRE MÖJLIG ATT SÖKA TILL.

Den flytande världen.

Vi arbetar med färggrafik med inspiration från associationsövningar, varandra, mikro- och makrovärlden. Vi prövar på olika tryckmetoder som collografi, viscositetstryck med olika övervalsningar och experimenterar även med enklare fotoöverföringar

KOSTNAD

3 955 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 675 kr.

KURSANSVARIG

Kristina Hjelte, konstnär, grafiker, målare, och med en fil. kand. i konstvetenskap. Hon har varit verksam som bildkonstnär sedan 1979. Kristina har varit konstkonsult i Kalmar län, är utbildad vid Konstfack och arbetar med Konstskolan på Ölands folkhögskola samt arbetat som universitetsadjunkt på Designprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar.