Workshop i färg­grafik II
Se alla bilder

WORKSHOP I FÄRGGRAFIK II
3 – 7 JULI

Den flytande världen.

OBS! REDAN FULLTECKNAD. DÅ RESERVLISTAN ÄR LÅNG GÅR KURSEN EJ LÄNGRE ATT SÖKA TILL.

Vi arbetar med färggrafik med inspiration från associationsövningar, varandra, insikter och utsikter. Vi prövar på olika tryckmetoder som collografi, viscositetstryck med olika övervalsningar och experimenterar även med enklare fotoöverföringar. Identiskt upplägg med kursen ”Workshop i färggrafik I” (26-30 juni).

KOSTNAD

4 950 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 3 230 kr.

KURSANSVARIG

Kristina Hjelte, konstnär, grafiker, målare, och med en fil. kand. i konstvetenskap. Hon har varit verksam som bildkonstnär sedan 1979. Kristina har varit konstkonsult i Kalmar län, är utbildad vid Konstfack och arbetar med Konstskolan på Ölands folkhögskola samt arbetat som universitetsadjunkt på Designprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar.