Workshop i färg­grafik II
Se alla bilder Ansök nu

WORKSHOP I FÄRGGRAFIK II
3 – 7 JULI

Den flytande världen.

OBS! KURSEN ÄR REDAN FULLTECKNAD. DET GÅR FORTFARANDE ATT SÖKA TILL DEN, MEN DU KOMMER DÅ HAMNA PÅ RESERVPLATS.

Vi arbetar med färggrafik med inspiration från associationsövningar, varandra, insikter och utsikter. Vi prövar på olika tryckmetoder som collografi, viscositetstryck med olika övervalsningar och experimenterar även med enklare fotoöverföringar. Identiskt upplägg med kursen ”Workshop i färggrafik I” (26-30 juni).

KOSTNAD

4 950 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 3 230 kr.

KURSANSVARIG

Kristina Hjelte, konstnär, grafiker, målare, och med en fil. kand. i konstvetenskap. Hon har varit verksam som bildkonstnär sedan 1979. Kristina har varit konstkonsult i Kalmar län, är utbildad vid Konstfack och arbetar med Konstskolan på Ölands folkhögskola samt arbetat som universitetsadjunkt på Designprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar.