Porträttmodellering och formtagning imageSe alla bilder

PORTRÄTTMODELLERING OCH FORMTAGNING 24–28 JUNI

Utforska det tredimensionella skapandet.

OBS! KURSEN ÄR FULLTECKNAD.

Denna kurs ger en individuell handledning i porträttmodellering efter levande modell i Konstens hus rymliga ateljéer. När porträttstudien i lergodslera är färdig, går vi tillsammans igenom tekniken för att ta form, och färdigställer en gipsavgjutning av varje porträtt. Kursen tar upp grundläggande modelleringsteknik, hjälpmetoder som exempelvis syftning, och klassisk formtagning i gips. Inga förkunskaper krävs. Arbetet i lera och gips ateljéerna kräver oömma kläder och skor!

KOSTNAD

3 975 kr. Vill du inte bo på skolan kostar kursen 2 695 kr.

KURSANSVARIG

Malin Lindmark Vrijman. Malin är utbildad vid statens kunsthøyskole (SHKS) i Oslo och Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam. Hon arbetar som lärare vid Ölands folkhögskola, och är verksam i samtidskonstinitiativet Kultivator på Öland. Malin arbetar sedan år 2000 som bildkonstnär och är representerad vid utställningar, utsmyckningar och flera projekt i Nederländerna, England, Schweiz, Frankrike, USA och Indien.