Insikter om insekter Se alla bilder Ansök nu

INSIKTER OM INSEKTER 22–26 JUNI

OBS. KURSEN ÄR FULLTECKNAD. DET GÅR FORTFARANDE BRA ATT SÖKA TILL DEN MEN DU HAMNAR DÅ PÅ RESERVPLATS.

Välkomna till en kurs för alla med nyfikenhet på insekter!

Under en härlig vecka på Öland hinner vi bekanta oss med några av de drygt 25 000 insektsarter som förekommer i vårt land. Dag- och nattexkursioner varvas med föreläsningar, utflykter till natursköna platser och studier av insamlat material. Vi lär oss känna igen de olika insektsordningarna och får baskunskaper i entomologi.

KOSTNAD

3 555 kr. Vill du inte bo på skolan kostar kursen 2 275 kr.

KURSANSVARIG

Dave Karlsson och Pav Johnsson (se Vårfåglar – nybörjare). Dave är en passionerad insektsforskare som till vardags studerar steklar och är stationschef vid Station Linné på Öland. Här arbetar han i det Svenska Malaisefälleprojektet, ett forskningsprojekt som funnit över 2 000 nya insektsarter för landet, varav hälften helt nya för vetenskapen. 2017 tilldelades Dave det ärofyllda priset ”Årets ölänning” och 2019 var det Pavs tur.

Ansök nu