Insikter om insekter
Se alla bilder

INSIKTER OM INSEKTER 20–22 JUNI

Välkomna till en kurs för alla som är nyfikna på insekter!

OBS! FULLTECKNAD. DÅ RESERVLISTAN SNABBT BLEV LÅNG HAR VI TAGIT BORT KURSEN SOM SÖKBAR.

Har du en examen i biologi eller likvärdigt kan DENNA MASTERKURS I ENTOMOLOGI i augusti vara ett alternativ.

Under tre härliga dagar på Öland hinner vi bekanta oss med några av de förmodat 33 000 insektsarter som förekommer i vårt land. Föreläsningar och övningar i insamlingstekniker och artbestämning varvas med exkursioner, däribland en kvällsutflykt för att studera nattaktiva insekter. Under kursen får du lära dig känna igen våra vanligaste insektsordningar och erhåller baskunskaper i entomologi, samtidigt som det blir ett härligt smakprov på den härliga biologiska mångfald som bidrar till Ölands särart.

KOSTNAD

2 145 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 1 485 kr.

KURSANSVARIG

Dave Karlsson och Pav Johnsson (se Vårfåglar – nybörjare). Dave är en passionerad insektsforskare som till vardags studerar steklar och är stationschef vid Station Linné på Öland. Här arbetar han i det Svenska Malaisefälleprojektet, ett forskningsprojekt som funnit över 2 000 nya insektsarter för landet, varav hälften helt nya för vetenskapen. 2017 tilldelades Dave det ärofyllda priset ”Årets ölänning” och 2019 var det Pavs tur.