Insikter om insekter
Se alla bilder Ansök nu

INSIKTER OM INSEKTER
12 – 16 JUNI

Välkomna till en kurs för alla som är nyfikna på insekter!

OBS! EN ENDA PLATS KVAR!

Kursen ”Insikter om insekter” återkommer 2023 som en femdagarskurs. Under några härliga dagar på Öland i mitten av juni när mångfalden av insekter kanske är som störst hinner vi bekanta oss med några av de drygt 33 000 insektsarter som antas förekomma i vårt land. Föreläsningar och övningar i insamlingstekniker samt artbestämning varvas med exkursioner, däribland en kvällsutflykt för att i lampsken studera nattaktiva insekter. Under kursen får du lära dig känna igen våra vanligaste insektsordningar och erhåller baskunskaper i entomologi, samtidigt som det blir ett engagerat utforskande av den härliga biologiska mångfald som bidrar till Ölands särart.

KOSTNAD

4 650 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 930 kr.

KURSANSVARIG

Dave Karlsson och Pav Johnsson (se kursen Vårfåglar – nybörjare). Dave är en passionerad insektsforskare som till vardags studerar steklar och är stationschef vid Station Linné på Öland. Här arbetar han i det Svenska Malaisefälleprojektet, ett forskningsprojekt som funnit över 2 000 nya insektsarter för landet, varav hälften helt nya för vetenskapen. 2017 tilldelades Dave det ärofyllda priset ”Årets ölänning” och 2019 var det Pavs tur. Medverkar på kursen gör även insektsforskare från Station Linné.