Akvarell & färglära Se alla bilder Ansök nu

AKVARELL & FÄRGLÄRA 29 JUNI–3 JULI

OBS. KURSEN ÄR FULLTECKNAD. DET GÅR FORTFARANDE BRA ATT SÖKA TILL DEN MEN DU HAMNAR DÅ PÅ RESERVPLATS.

Välkommen till en kurs med praktisk och teoretisk färglära för dig som vill få bättre kunskap om hur du kan blanda och använda akvarellfärger.

Lär dig praktisk färglära och att göra färgblandningar och färgprover. I kursen ingår även måleriövningar för att ge möjlighet att praktisera det som gåtts igenom. Kostnader för resor till besöksmål och övrigt målarmaterial tillkommer. Utrustningsförslag med mera skickas till deltagare före kursstart.

KOSTNAD

3 605 kr. Bor du inte på skolan kostar kursen 2 325 kr.

KURSANSVARIG

Eva Sandberg, som är bildkonstnär och utbildad på Konstfack, Bild & Miljö. Eva arbetar också som konstlärare sedan 1980-talet.

Ansök nu