Byggnadsvård

Byggnadsvård 1 år

Välkommen till utbildningen i byggnadsvård. Du kommer under ett år att praktiskt och teoretiskt få kunskaper och färdigheter inom olika tekniker och material. Pedagogiken kommer utgå från ”lärande genom görande” och du kommer samla många erfarenheter genom olika projekt på byggnader på Öland och i Kalmartrakten.

Utbildningen är en folkhögskoleutbildning och drivs i samarbete mellan Ölands Folkhögskola, Capellagården och Himmelsberga /Ölands museum. Byggnadsvårdsutbildningen har sin hemvist på Capellagården.

Att utveckla ditt hantverkskunnande som byggnadsvårdare är centralt i utbildningen. Kurserna kommer belysa materialkunnande, frågor som rör hållbarhet, byggnadsantikvariska aspekter och kulturhistoria. Utbildningen är yrkesförberedande och därför ingår kurser i ekonomi, byggnadsjuridik och eget företagande. Men den är också en god grund för fortsatta studier inom området.

På utbildningen i Byggnadsvård:

får du en personlig handledning i en grupp om 12 studerande.
är ca 80 procent av tiden förlagd ute i fält
gör vi studiebesök och studieresor för att vidga perspektiv och kunnande
deltar gästlärare och externa handledare för att ge fördjupning

Kurser

Arkitektur-/ bebyggelsehistoria

Stilhistoria: Influenser, nationella/regionala/lokala traditioner
Bebyggelse: Samhällen, byar, byggnader
Byggnadstekniker
Kulturhistoriska värden
Trädgårdshistoria

Trä – från skog till timmerkonstruktioner

Exteriöra snickerier
Stilhistoria, datering
Renovering panel, fönster & dörrar
Material, verktyg, tekniker
Inredningssnickerier
Profilhyvling
Golv, dörrar, foder, sockellister

Takläggning

Material och tekniker:
Strå, tegel och papp

Murning

Fasader med olika putstekniker
Konstruktioner
Eldstäder, rökkanaler
Kallmurning
Kalksten och dess användning
Lerklining

Målning och färg

Linoljemålning, äggoljetempera, slamfärg mm
Färgborttagning
Tapetsering

Undersökningsmetodik

Lagstiftning
Byggekonomi och hållbarhet
Eget företagande

Övrig information

Ansökan

Du söker till kursen på Capellagårdens ansökningssida.
Mer information på  Capellagårdens hemsida.

Utbildningslängd: Ett läsår (40 veckor)
Behörighetskrav: Gymnasiekompetens eller motsvarande
Schemalagd tid per vecka i genomsnitt: 35 klocktimmar varav 25 lärarledda.
Antal studerande: 12
Utbildningsledare: Under rekrytering
Utbildningsform: Folkhögskoleutbildning
Sista ansökningsdag: 1 april 2022

Terminsdatum

Hösterminen: 2022-08-22 till 2023-12-23 (18 veckor, heltid)
Vårterminen:  2023-01-09 till 2023-06-09 (22 veckor, heltid)

Serviceavgift

600 kr/månaden. Faktureras månadsvis

Du ska också skriva ett personligt brev där du motiverar varför du vill gå utbildningen och vad du har för planer efter utbildningen.

Kontakt

Vid frågor om utbildningens innehåll vänligen kontakta
Bodil Anjar rektor@capellagarden.se 070 3613267
Åke Holm ake.holm@olandsfolkhogskola.se 073 0411762
Julius Sääf julius.saaf@olandsmuseum.com 070 3103927

Vid övriga frågor hänvisas till Capellagårdens expedition,
info@capellagarden.se
0485-361 32

Varmt välkommen med din ansökan!

Bodil Anjar, Rektor Capellagården
Åke Holm, Rektor Ölands Folkhögskola
Julius Sääf, Verksamhetschef Himmelsberga /Ölands Museum

Ansökan 2022-23