VAR MED OCH FÖRNYA SVENSKT SKOGSBRUK

I Sverige rasar en debatt om skogen. Svensk skogsindustri utarmar den biologiska mångfalden och förstör livsmiljöer för ett stort antal arter, med argumenten att metoderna behövs för att ersätta samhällets fossilberoende med förnybart från skogen.

Samtidigt blir vi allt fler som är övertygade om att vi kan utforma bättre sätt att leva av och med skogen. Sätt där den kärlek, fascination och tillhörighet till skogen som många känner är utgångspunkten. Och där gedigen kunskap om skogens rika liv och komplexa samband står i centrum. Sätt där vi bidrar och berikar istället för utarmar och förstör.

EN ETTÅRIG KURS MED OCH I SKOGEN

Nu startar vi kursen Leva med skogen på Ölands folkhögskola. Våra två hemklassrum blir folkhögskolans skogsträdgård och den öländska mittlandsskogen; ofta beskriven som norra Europas största sammanhängande lövskogsområde nedanför fjällkedjan. På kursen lär vi oss om hållbart skogsbruk och naturvård i praktiken, om skogens hantverk och om att odla i och skörda från skogen. Vi ser på skogen utifrån politiska och filosofiska frågeställningar och fördjupar oss också i artkännedom, skogens ekologi och biologisk mångfald.

BLI EN DJUPGRÖN STIGFINNARE

Vi vill att kursen ska bidra till förändra svensk skogsindustri genom att utbilda en ny generation av medvetna, fritänkande och demokratiska skogsproducenter som lever både av och med skogen. Tillsammans ska vi visa hur ett mer naturligt skogsbruk kan fungera, och hitta nya sätt att samarbeta med ett av de viktigaste och rikaste ekosystemen som finns. Bli en djupgrön stigfinnare med oss! Du behöver inga särskilda förkunskaper, bara en vilja att bredda din kunskap och jobba praktiskt med förändring.

KURSENS INNEHÅLL

Kursen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Vi jobbar med fyra huvudspår under året.

  • Artkunskap och ekologi – om skogens invånare och sambanden mellan dem
  • Odling – odla i skogen, odla som skogen
  • Hantverk och skogsbruk – bruka varsamt och smart
  • Bildning – tänka som ett träd

Detta förväntas kursdeltagaren kunna efter avslutad kurs

Vid kursens slut förväntas ha goda kunskaper om:

– artkunskap och ekologi kopplat till olika typer av skog

– skogsfrågan ur ett politiskt, idehistoriskt och filosofiskt perspektiv

Dessutom goda kunskaper om och praktisk erfarenhet av:

– skonsamma och hållbara brukningsmetoder i olika skogsmiljöer

– olika typer av hantverk där material från skogen är råvaran

– odlingsmetoder i befintlig skog eller som anpassas för att efterlika skogsekosystem (agroforestry)

– vad som kan skördas för att äta ur skogen (foraging)

KOSTNADER

Här hittar du sammanfattad information om kostnaderna vid studier på Ölands folkhögskola.

ANSÖK SENAST 30 APRIL

Ansök via ansökningsformuläret. Skicka med:

Personligt brev
Vi lägger stor vikt vid din personliga motivation och drivkraft. Berätta gärna vad du gjort tidigare, varför du söker och vad du förväntar dig få ut av utbildningen.

Kopior av betyg
Det krävs ingen särskild behörighet för att söka till kursen men vi vill gärna se vad du har för utbildningsbakgrund.

CV

Sista datum för ansökan är den 30 april 2023.

Vill du veta mer om kursen, är du varmt välkommen att höra av dig till våra kursansvariga:

Mathieu Vrijman på 070-142 24 84, mathieu.vrijman@olandsfolkhogskola.se
eller Maria Lindmark på 070-855 42 46, maria.lindmark@olandsfolkhogskola.se

Kursansvariga

Porträtt av Mathieu Vrijman

Mathieu Vrijman

Kursansvarig Leva med skogen
070-142 24 84
Porträtt av Maria Lindmark

Maria Lindmark

lärare i svenska, hållbarhetsombud och kursansvarig Leva med skogen
070-855 42 46

Lärare på kursen

Porträtt av Elin Stenberg Brate

Elin Stenberg Brate

Lärare i hållbarhet och hållbarhetsombud
Porträtt av Pav Johnsson

Pav Johnsson

Lärare i naturkunskap och sommarkursansvarig
0485-56 44 53