VAR MED OCH FÖRNYA SVENSKT SKOGSBRUK

I Sverige rasar en debatt om skogen. Svensk skogsindustri utarmar den biologiska mångfalden och förstör livsmiljöer för ett stort antal arter (Skogsstyrelsen, 2022), med argumenten att metoderna behövs för att ersätta samhällets fossilberoende med förnybart från skogen.

Samtidigt blir allt fler övertygade om att vi kan utforma andra sätt att leva av och med skogen. Metoder där den kärlek, fascination och tillhörighet till skogen som många känner är utgångspunkten. Och där gedigen kunskap om skogens rika liv och komplexa samband står i centrum. Det vill vi utforska tillsammans med dig på den här kursen.

EN KURS OM SKOG OCH HÅLLBARHET

Nu startar vi kursen Leva med skogen på Ölands folkhögskola, en ettårig kurs med och i skogen. Våra två hemklassrum blir folkhögskolans skogsträdgård och den öländska mittlandsskogen; ofta beskriven som norra Europas största sammanhängande lövskogsområde nedanför fjällkedjan. På kursen lär vi oss om hållbart skogsbruk och naturvård i praktiken, om skogens hantverk och om att odla i och skörda från skogen. Vi ser på skogen utifrån politiska och filosofiska frågeställningar och fördjupar oss också i artkännedom, skogens ekologi och biologisk mångfald.

BLI EN DJUPGRÖN STIGFINNARE

Vi vill att kursen ska bidra till att bidra till en mer hållbar förvaltning av svensk skog. Vårt mål är att utbilda en ny generation av medvetna, fritänkande och demokratiska aktörer som vill leva både av och med skogen. Tillsammans ska vi undersöka skogens många funktioner. Vi kommer lära oss om hur ett mer naturligt skogsbruk skulle kunna fungera och hitta nya sätt att samarbeta med ett av de viktigaste och rikaste ekosystem som finns. Bli en djupgrön stigfinnare med oss! Du behöver inga särskilda förkunskaper, bara en vilja att bredda din kunskap och jobba praktiskt med förändring.

KURSENS INNEHÅLL

Kursen Leva med skogen innehåller både praktiska och teoretiska moment. Vi jobbar med fyra huvudspår under året.

  • artkunskap och ekologi – om skogens invånare och sambanden mellan dem
  • odling – odla i skogen, odla som skogen
  • hantverk och skogsbruk – bruka varsamt och smart
  • bildning – tänka som ett träd

Efter kursens slut kommer du ha fått prövat på och fått kunskap om saker som:

  • artbestämning och naturvärdesbedömning. Vad säger förekomsten av vissa arter om skogens historia och skyddsvärden?
  • skogsfrågan och hållbarhetsfrågan ur ett politiskt, idehistoriskt och filosofiskt perspektiv
  • skonsamma och hållbara brukningsmetoder i olika skogsmiljöer
  • olika typer av hantverk där material från skogen är råvaran
  • odlingsmetoder i befintlig skog eller som anpassas för att efterlika skogsekosystem (agroforestry)
  • vad som kan skördas för att äta ur skogen (foraging)

KOSTNADER

Utbildningen är kostnadsfri. Som deltagare på skolan betalar du för mat och serviceavgift, och eventuellt boende. Här hittar du sammanfattad information om kostnaderna vid studier på Ölands folkhögskola.

Studerande betalar sina egna läromedel. Kostnaden beräknas till ca 1000 kr – 1500 kr.

På kursen kommer vi att genomföra ett antal studieresor, både längre och kortare. Dessa är en del av kursen och därmed obligatoriska. Eftersom en del av kursen är förlagd till Mittlandsskogen behöver du också räkna med att betala kostnader för transport mellan skolan och skogen. Transporter och studieresor beräknas uppgå till 4000 kr.

ATT TÄNKA PÅ

Under läsåret kommer vi vara mycket utomhus, i alla väderlekar och under alla årstider. Vi kommer också arbeta i olika verkstäder, i skogen, i skogsträdgården, med trä och med djur. Tänk därför på att ha kläder och skor som håller dig varm och torr, och som tål att smutsas ner när du arbetar.

ANSÖK SENAST 4 JUNI

Ansökningsperioden är förlängd till den 4 juni. Ansök via ansökningsformuläret. Skicka med:

Personligt brev
Vi lägger stor vikt vid din personliga motivation och drivkraft. Berätta gärna vad du gjort tidigare, varför du söker och vad du förväntar dig få ut av utbildningen.

Kopior av betyg
Det krävs ingen särskild behörighet för att söka till kursen men vi vill gärna se vad du har för utbildningsbakgrund.

CV
Som deltagare på en folkhögskolekurs är du inte en elev, du är en medskapare i kursen! Vi är nyfikna på vad du har med dig för erfarenheter och kunskaper sen tidigare.

Vill du veta mer om kursen, är du varmt välkommen att höra av dig till våra kursansvariga:

Mathieu Vrijman på 070-142 24 84, mathieu.vrijman@olandsfolkhogskola.se
eller Maria Lindmark på 070-855 42 46, maria.lindmark@olandsfolkhogskola.se

Kursansvariga

Porträtt av Mathieu Vrijman

Mathieu Vrijman

Kursansvarig Leva med skogen
070-142 24 84
Porträtt av Maria Lindmark

Maria Lindmark

kursansvarig Leva med skogen och hållbarhetsombud
070-855 42 46

Lärare på kursen

Porträtt av Elin Stenberg Brate

Elin Stenberg Brate

Lärare i hållbarhet och hållbarhetsombud
Porträtt av Pav Johnsson

Pav Johnsson

Lärare i naturkunskap och sommarkursansvarig
0485-56 44 53