Kombinera praktisk INRIKTNING med behörighetsgivande GYMNASIEÄMNEN

 

Allmän kurs med Praktisk inriktning

Allmän kurs med Praktisk inriktning ger inblick i hantverk och tekniker som är grunden för självhushåll. Du lär dig att laga,  tillverka och vårda det som många andra handlar i en affär. Vår utgångspunkt är att arbeta med hållbara och miljömässiga lösningar och projekt. Efter att du gått praktisk kurs, har du lärt dig många hantverk som är användbara i din vardag eller i ett framtida yrkesval.

Praktisk inriktning arbetar du med främst under torsdagar och fredagar när du går på Allmän kurs. Övriga dagar studerar du behörighetsgivande gymnasiekurser - Läs mer om Allmän kurs

Praktiskt och hållbart

På praktisk kurs lär vi oss hur saker tillverkas, och skapar egna produkter. Ölands folkhögskola har många verkstäder som gör det möjligt för oss att tillverka det vi behöver i vår vardag. På samma gång har vi tid att uppleva det vi läser om i gymnasiekurser på ett praktiskt sätt. När vi läser om minoriteter bygger vi samiska kåtor, och när vi läser naturkunskap odlar vi på riktigt. Det är praktiskt, och det är hållbart.

Små projekt och långa workshops

Våra workshops kan pågå i flera torsdagar och fredagar i rad. Men vi sätter även upp kortare projekt på en eller ett par dagar. Det kan röra sig om att tillverka ekologisk kosmetika - genom att utvinna dofter ur naturen omkring oss. Vård av skor och sömnad av kläder. Tillverka ett tält att bo i, för att sedan övernatta med matlagning och friluftsliv. Tälja skedar. Vi kan även prova på arbete med djur, skog och jordbruk med mera.

Om våra projekt blir korta eller långa är mycket upp till gruppen. Det kommer vi fram till, varje torsdag och fredagmorgon, i våra morgonmöten i köket. Planeringen sker med ett par månaders framförhållning.

Så här kan det gå till

Varje torsdag och fredag samlas praktisk inriktning i vårt elevkök. Här startar vi varje inriktningsdag, oavsett var vi senare kommer att arbeta. I köket finns möjlighet att koka kaffe och te, eller förstärka sin frukost med en extra smörgås medan vi planerar dagens arbete. Vi arbetar med hantverk av olika slag, och det vi tillverkar skall göra vår vardag mer hållbar och miljömässig. Ett projekt kan innehålla olika material och olika verkstäder, men följer ungefär samma arbetsgång när vi sätter igång. För att kunna tillverka möbler av återvunnet virke måste vi först lära oss maskiner i träverkstaden. Under tiden som vi arbetar med våra möbler får alla en säkerhetsgenomgång av de maskiner vi använder. En lärare finns alltid till hands för att ge tips och hjälp, men vår viktigaste del av lärandet är att vi delar med oss i gruppen. Därför tar vi ofta pauser i arbetet för att berätta hur det går, och för att hjälpa varandra. Anteckningar och noteringar från våra pauser och diskussioner kan senare vara en bra grund för en uppsats i ett gymnasieämne. Vi tar rast för fika, lunch och eftermiddagsfika. Innan dagen är slut återsamlas gruppen för att städa våra arbetsplatser. Vi har inga redovisningar på praktisk inriktning. Det är arbetet, och det vi delar med oss av medan vi jobbar, som är målet med våra projekt.

Exempel på verkstäder och workshops

Träverkstad - med handredskap och maskiner, för att tillverka t.ex. möbler, redskap eller hus...

Metallverkstad - med svetskurs och smide

Textilworkshops - med lagning och omsömnad av kläder. Tillverka en väska av en jacka.

Matlagning - i kursdeltagarnas eget café/kök, med möjlighet att baka, sylta och laga mat m.m.

Slöjd - med länets hemslöjdskonsulenter. Tillverka vardagsföremål med de enklaste redskapen.

Odling - vi lär oss om hur vi kan odla på asfalt, i lådor, säckar och i jorden, för att ge oss mat på bordet.

 

Kursen startar 20 augusti 2018 och slutar 24 maj 2019.

Har du frågor om Allmän kurs med Praktisk inriktning?

Hör av dig till Lars Gustavsson.

Mejl: lars.gustavsson@olandsfolkhogskola.se
Tel: 0485 56 44 47

Ansök nu

Blogginlägg

Sapmi / Svenska / Samhällskunskap

På fredag är det utställning av vårt Sapmi-projekt. I vårt stora projekt, som inleddes med praktiskt arbete, har deltagarna nu övergått till att skriva om sina intryck och upplevelser av den Samiska kulturen. Under veckan som gått...

Läs mer »

Jakttorn och skogsarbete

Sapmiprojektet går vidare. Dagens arbete handlar om att uppleva "den andres" perspektiv. I vårt fall handlar det om skogsägarna och jägarna. Vi har provar att såga ner och barka träd, för att tillverka redskap, samt byggt jakttorn utifrån en liten modell. Tornet kommer att förstärkas och...

Läs mer »

Kåta och kaffe

Vårt Sapmiprojekt är i full gång, och denna vecka handlar det om att uppleva så mycket som möjligt med kroppen. Upplevelser som vi senare skall läsa om och beskriva i våra berättelser om Samer och deras kultur. Hur går det till att resa en kåta? Hur har trumman och Nåjden hjälpt samerna...

Läs mer »