Allmän kurs gymnasienivå
Se alla bilder Ansök nu

Allmän kurs – studera tematiskt på gymnasienivå

På allmän kurs finns möjlighet att på 1–3 år läsa in gymnasiet.

Tiden det tar beror på hur många godkända poäng och år av arbetslivserfarenhet som du har med dig. 

Studierna är på heltid och du läser enligt ett schema. Du läser både ämnen som ger ämnesbehörighet och de som kan vara personligt utvecklande. Vi arbetar tematiskt, vilket betyder att du läser svenska tillsammans med historia, religion, samhällskunskap eller naturkunskap i längre teman. De teman vi arbetar med under året utgår ifrån  Agenda 2030  och de globala målen för hållbar utveckling. Matematik och engelska studeras i nivågrupperingar. 

Lektionerna är lärarledda och varierande. Grupperna är små, med 16 deltagare. Grupparbeten och diskussioner är en viktig del av undervisningen då samtal och gemenskap står i fokus. Studiernas nivå anpassas efter dina behov och din förmåga. Det är viktigt att du kan ta personligt ansvar för dina studier. 

Vi jobbar aktivt med hälsa. Du får testa på olika former av träning och fysisk aktivitet och jobba teoretiskt med hälsans betydelse för vår livskvalitet både fysiskt och psykiskt. Du får också arbeta skapande med t ex skrivande, film och bild för att undersöka och lära på flera sätt.

School of skills

En del av att studera på folkhögskola är ens egna personliga utveckling och i undervisningen ingår att få lära sig färdigheter i att öka sin koncentration och förmågan att vara närvarande i stunden, kunna reglera sina känslor för att hantera situationer på ett konstruktivt sätt och att stå upp för sig själv som person och öka sin självrespekt. Programmet DBT Skills in Schools ges som en del av Allmän kurs över hela året och det rustar dig för framtiden genom att du får färdigheter i hur du tar hand om dig själv och kan hantera livet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola:Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1. 

Grundläggande behörighet för högskola/universitet:
Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1a, Naturkunskap 1a1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1 och Religion 1. 

Studieomdöme istället för betyg

Du som studerar på Allmän kurs får ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Bedömningen görs av lärarna tillsammans. Här kan du läsa mer om studieomdömen.

Läsårstider 2023/2024

Läsåret börjar 21 augusti, 2023 och slutar 24 maj, 2024.

Kostnader

Undervisningen är statsfinansierad och avgiftsfri, men du betalar för mat och gemensamt material, plus hyra om du bor här. Du är berättigad till studielån från CSN om du fyller 20 år det år du börjar på skolan. Bor du på skolan och har långt hem? Då kan du också söka inackorderingstillägg. Här hittar du sammanfattad information om kostnaderna vid studier på Ölands folkhögskola.

Antagningen inför nästa läsår har startat. Välkommen med din ansökan!

Har du frågor, funderingar eller vill du hälsa på oss på skolan? Hör av dig till oss!

Christina Henriksson, studie- och yrkesvägledare
christina.henriksson@olandsfolkhogskola.se
0485 – 56 44 25

Ingrid Dehlbom, specialpedagog
ingrid.dehlbom@olandsfolkhogskola.se
0485 – 56 44 04

 

Lärare på kursen

Porträtt av Anders Olsson

Anders Olsson

Lärare i engelska och svenska
0485-56 44 21
Porträtt av Lena Svensson

Lena Svensson

Lärare i religion, svenska, svenska som andraspråk
0485-56 44 45
073-041 17 59
Porträtt av Elisabet Proos

Elisabet Proos

Lärare i svenska som andraspråk och matematik
0722316084
Porträtt av Kent Andersson

Kent Andersson

Lärare i matematik, It-ansvarig
0485-56 44 14
070-317 87 78
Porträtt av Michelangelo Miskulin

Michelangelo Miskulin

Lärare i film
0703586410
Porträtt av Malin Lindmark Vrijman

Malin Lindmark Vrijman

Lärare i bild
0485-56 44 48
Porträtt av Pia Lindh

Pia Lindh

Lärare i samhällskunskap och historia samt sommarkursanvarig
0485 - 56 44 06
Porträtt av Carina Lindblad

Carina Lindblad

Lärare i hälsa
0485-56 44 55
073-577 19 12
Porträtt av Jonas Ahlberg

Jonas Ahlberg

Lärare i hälsa, kursansvarig torsdagsgruppen
0724658232
Porträtt av Christina Hedenäng

Christina Hedenäng

Lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska
0724516662
Porträtt av Pav Johnsson

Pav Johnsson

Lärare i naturkunskap och sommarkursansvarig
0485-56 44 53