Allmän kurs – Gymnasienivå
Se alla bilder Ansök nu

Allmän kurs – studera tematiskt på gymnasienivå

Hos oss kan du läsa in gymnasiet. Tiden det tar beror främst på hur vad du har med dig: yrkeserfarenhet eller godkända gymnasiepoäng. Vilken grupp du placeras i beror på din studiebakgrund. I  undervisningen ingår  de gymnasieämnen som behövs för att du ska få så kallad grundläggande behörighet till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola är:

Sv 1/ Sva 1, Eng 5, Ma 1a, Nk 1a1, Sh 1a1, Hi 1a1 och Re 1.

Grundläggande behörighet för högskola/universitet:

Sv 1, 2, 3/ Sva 1, 2, 3, Eng 5 och 6, Ma 1a, Nk 1a1, Sh 1a1, Hi 1a1 och Re 1.

Viktigt att veta är att du inte behöver välja mellan År 1, 2 och 3 när du söker till Allmän kurs. Dina inskickade betyg och intyg visar vilken grupp du behöver gå i.  

År ett är gruppen för dig som inte har läst alls på gymnasiet, eller avslutat dina studier med mindre än 800 godkända poäng. Svenskan får stort utrymme i år ett och vävs in tematiskt med andra ämnen, främst historia och religion. I det tematiska arbetet ingår praktiskt lärande och skapande genom till exempel fysisk aktivitet, bild, och film. 

År två är till för dig som har läst minst ett år på gymnasium eller komvux och har 800 godkända poäng. Här ligger fokus på naturkunskap och samhällskunskap som du läser i teman med svenska.

År tre är för dig som har godkänt i de flesta kurser som krävs för grundläggande behörighet (minst 1600 godkända poäng) och har siktet inställt på högskola eller universitet. I denna grupp får du chansen att fördjupa dig och komplettera med vissa särskilda behörigheter (Nk 1a2, Nk2, Sh 1a2, Hi 1a2, Ma 2, Ma 3). Här läser du tematiskt med fler längre textbaserade uppgifter och under vårterminen ingår ett längre arbete då du skriver en rapport. Syftet är att undervisningen i denna grupp ska likna den på universitet och högskola, för att förbereda dig på just det. Samtidigt arbetar du för ett studieomdöme. Med ett studieomdöme har du möjlighet att komma in på högskola/universitet eller yrkeshögskola i folkhögskolekvoten.

ATT ARBETA I TEMA

Tematiskt arbete innebär att flera olika ämnen/kurser vävs samman i undervisningen. Om du är van från skolan att du läser varje ämne för sig så kommer du uppleva en skillnad. I temana arbetar vi också med praktiska och skapande moment. Det kan handla om att använda bild, film, hantverk som sömnad, odling eller kanske matlagning för att fördjupa, bredda och uttrycka dina kunskaper och färdigheter.

Undervisningen är lärarledd och består av föreläsningar, diskussioner och samtal och skrivuppgifter. Vi vill att du ska bidra och vara med och bestämma över innehåll och arbetssätt.

Vi strävar efter att belysa temana utifrån historiska, hållbarhets-, internationella och etiska perspektiv. Just hållbarhetsperspektivet vill vi lyfta fram extra. På allmän kurs kopplas mycket av undervisningen till detta begrepp. Hållbarhet på en personlig, en samhällelig och på en global nivå. När vi arbetar tematiskt tar vi utgångspunkt i Agenda 2030, där mänskliga rättigheter, demokrati- och hållbarhetsfrågor är centrala. Agenda 2030 är FN:s utvecklingsagenda. Den består av 17 globala mål som världens ledare har sagt att de ska uppnås fram till år 2030. De kan sammanfattas i att vi måste: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.

Ett annat återkommande inslag i allmän kurs handlar om hälsa. Antingen testar du på olika former av träning och fysisk aktivitet eller jobbar teoretiskt kring hälsans betydelse för vår livskvalitet – både fysiskt och psykiskt och hur den är betydelsefull även ur ett samhälleligt perspektiv.

ATT LÄSA PÅ FOLKHÖGSKOLA

Ölands folkhögskola är en mötesplats. Veckan börjar med skolans gemensamma måndagsmöte. Du möter även vänner i huset där du bor, i träningslokalen, i biblioteket, i caféet, i snickeriet, i filmklubben eller någon av alla andra platser och grupper som finns på skolan. På Ölands folkhögskola är du deltagare. Som deltagare är du med och formar verksamheten på skolan. Ett innehållsrikt år på din väg.

Platser kvar – löpande antagning

Vi har platser kvar så från och med nu är det löpande antagning. Tänk på att skicka in din ansökan så snart du har bestämt dig då vi behandlar nya ansökningar allt eftersom de kommer in. Vi  skickar ut antagningsbesked löpande, så snart vi gått igenom din ansökan och ringt referenser.

Vi tar även emot ansökningar under sommaren och antar i mån av plats.

Kurserna börjar 22 augusti 2022 och slutar 26 maj 2023. Vi börjar skicka ut antagningsbesked när vi gått igenom din ansökan och talat med referenspersoner.

Har du frågor, funderingar eller vill du hälsa på oss på skolan? Hör av dig till oss!

Christina Hedenäng, lärare: 072 451 66 62 mejl: christina.hedenang@olandsfolkhogskola.se
Anders Olsson, lärare: 0485-56 44 21 mejl: anders.olsson@olandsfolkhogskola.se
Lena Svensson, lärare: 0485-56 44 45 mejl: lena.svensson@olandsfolkhogskola.se
Pia Lindh, lärare:  0485 56 44 06 mejl: pia.lindh@olandsfolkhogskola.se
Pav Johnsson, lärare: 0485 56 44 53 mejl: pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se

Kursansvariga

Porträtt av Christina Hedenäng

Christina Hedenäng

Lärare Allmän kurs
Porträtt av Anders Olsson

Anders Olsson

Lärare i engelska och svenska
0485-56 44 21
Porträtt av Lena Svensson

Lena Svensson

Lärare Religion, Svenska, Svenska som andraspråk
0485-56 44 45
073-041 17 59
Porträtt av Michelangelo Miskulin

Michelangelo Miskulin

filmlärare
Porträtt av Carina Lindblad

Carina Lindblad

Lärare i hälsa
0485-56 44 55
073-577 19 12
Porträtt av Pia Lindh

Pia Lindh

Lärare Samhällskunskap, Historia, sommarkursanvarig
0485 - 56 44 06
Porträtt av Pav Johnsson

Pav Johnsson

Lärare naturkunskap och sommarkursansvarig
0485-56 44 53
Porträtt av Elisabet Proos

Elisabet Proos

Lärare Allmän kurs
Porträtt av Kent Andersson

Kent Andersson

Lärare matematik, It-ansvarig
0485-56 44 14
070-317 87 78