Allmän kurs – Svenska som andraspråk Se alla bilder Ansök nu

ALLMÄN KURS – SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Om du har ett annat modersmål än svenska och vill studera på gymnasienivå så är Allmän kurs – svenska som andraspråk en bra utbildning för dig. Du läser olika kurser för att kunna nå mål inom grundläggande behörighet. De kurser som ingår är:

  • Svenska som andraspråk 1, 2, 3
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Matematik 1a

Kurstiden är 3 år, för att nå gymnasiets omfattningskrav. Under utbildningen har du även möjlighet att läsa fler kurser för att nå en  grundläggande behörighet:

  • Religion 1
  • Historia 1a1
  • Engelska 5, 6

På Allmän kurs – svenska som andraspråk jobbar vi med svenska språket på många olika sätt. Vi läser, skriver, talar och lyssnar. Vi tränar också svenska genom praktiskt arbete med kost & hälsa, hållbarhet och demokrati. Vår miljöskola ger inblickar i vår klimatpåverkan, och våra verkstäder står öppna för olika kulturprojekt. Vi gör studiebesök där vi får nya kunskaper om samhället, besöker myndigheter, företag och föreningar  för att skapa samarbeten. Vi förbereder oss för framtida jobb. På detta sätt får dina studier ett sammanhang och en förankring i din vardag.

Allmän kurs Svenska som andraspråk inleds med att vi tillsammans med dig gör en studieplan, där vi lyssnar till dina mål för framtiden, och hjälper dig till en lämplig startnivå för svenskundervisningen.

KOSTNADER

Enkelrum kostar 4000-4200 kr/4 veckor. Frukost, lunch, middag ingår måndag till fredag.

Dubbelrum kostar 3400 kr/4 veckor per person. Frukost, lunch, middag ingår måndag till fredag.

Om du ej bor på skolan är skollunchen obligatorisk och kostar 1250 kr /4-veckorsperiod.

Obligatorisk materialkostnad 150 kr/4 veckor.

VI BÖRJAR ANTAGNINGEN 8 MAJ

Tänk på att skicka in din ansökan i god tid så att vi har den när det är dags för antagning inför det nya läsåret. Vi börjar skicka ut antagningsbesked fr.o.m. den 8 maj 2020. Vi tar även emot ansökningar efter detta datum och antar i mån av plats.

Kursen startar 17 augusti 2020 och slutar 28 maj 2021.

OM DU HAR FRÅGOR ELLER VILL BESÖKA SKOLAN HÖR GÄRNA AV DIG TILL OSS!

Ulrika Ekström, lärare, mejl: ulrika.ekstrom@olandsfolkhogskola.se

Lars Gustavsson, lärare, mejl: lars.gustavsson@olandsfolkhogskola.se

Sofie Noova Gunler, lärare, mejl: sofie.noova.gunler@olandsfolkhogskola.se

Amal Kilawi, språkstödjare (arabiska), mejl: amal.kilawi@olandsfolkhogskola.se

 

Ansök nu