Allmän kurs Fördjupning imageSe alla bilder thumbAnsök nu

Allmän kurs – fördjupning med inriktning hållbar utveckling

Allmän kurs fördjupning är för dig som har godkänt i de flesta kurser som krävs för grundläggande behörighet och har siktet inställt på högskola eller universitet. Här har du chans att fördjupa dig och komplettera med särskilda behörigheter samtidigt som du arbetar för ett studieomdöme som ger dig rätt att söka till högskola/universitet i folkhögskolekvoten.

FÖRDJUPNINGSKURSEN

I fördjupningskursen kretsar mycket kring begreppet hållbarhet. Hållbarhet på en personlig, en samhällelig och på global nivå. Vi arbetar tematiskt med utgångspunkt i Agenda 2030, där mänskliga rättigheter, demokrati- och hållbarhetsfrågor är centrala. Agenda 2030 är FN:s nya utvecklingsagenda. Den består av 17 globala mål som världens ledare har förbundit sig att uppnå fram till år 2030. De kan sammanfattas i att vi måste: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. I fördjupningskursen talar vi mycket om påverkan, källkritik och värderingar, och vi väljer arbetssätt som liknar de du möter vid fortsatta studier på högskolor och universitet. Allt för att du ska vara så förberedd för detta som möjligt.

Ett återkommande inslag i kursen handlar om hälsa. Antingen testar du på olika former av träning och fysisk aktivitet eller jobbar teoretiskt kring hälsans betydelse för vår livskvalitet.

Följande behörigheter kan du nå i kursen:

 • Svenska 2 eller 3
 • Samhällskunskap 1a1 eller 1a2 med möjlighet till 2
 • Naturkunskap 1a1 eller 1a2 med möjlighet till 2
 • Historia 1a2
 • Religion 1 eller 2
 • Engelska 6
 • Matematik 1-4

För att bli antagen till kursen ska du skicka in intyg/betyg som visar att du har godkänt i:

 • Svenska 1
 • Historia 1a1
 • Engelska 5

Är du intresserad av kursen och saknar något av ämnena ovan, så hör av dig så kan vi komma med en lösning.

ATT ARBETA TEMATISKT

Tematiskt arbete innebär att flera olika ämnen/kurser kan integreras i undervisningen. Om du är van från skolan att du läser varje ämne för sig så kommer du uppleva en skillnad. Vi ser inte ämnena som enskilda delar utan alla delar ingår i temat. Vi arbetar också med praktiska moment i våra teman. Det kan handla om att använda bild, film, hantverk som sömnad, odling eller kanske matlagning.

I temat har vi föreläsningar, diskussioner och samtal och du kommer också få olika skrivuppgifter.

Varje tema utgår från deltagarnas syn på temat och kommer att belysas utifrån:

 • det historiska perspektivet
 • miljöperspektivet
 • det internationella perspektivet
 • det etiska perspektivet

EXEMPEL PÅ ETT TEMA

I temat ”demokrati” kanske vi diskuterar: Vad innebär det att leva i en demokrati och vilka demokratiska värden är viktiga att värna om? Vilka chanser har du själv att påverka? Hur lämnar man ett medborgarförslag och har det någon betydelse?

Vad händer med EU? I Europa och västvärlden i stort har den politiska kartan ritats om. Vad får internationella relationer för betydelse för skyddet av de mänskliga rättigheterna, och hur kan man hitta lösningar på stora globala utmaningar som krigshot och klimatfrågan?

Under några dagar kanske vi arbetar med praktiskt tillsammans med en konstnär. Vi använder t.ex. fotografier och bilder för att undersöka hur man kan framkalla känslor. Hur kombineras bild och text? Hur har propaganda sett ut historiskt och vad möter vi idag på nätet?

ATT LÄSA PÅ FOLKHÖGSKOLA

Ölands folkhögskola är en mötesplats. Veckan börjar med skolans gemensamma måndagsmöte. Du möter även vänner i huset du bor, i träningslokalen, i biblioteket, i caféet, i snickeriet, i filmklubben eller någon av alla andra platser och grupper som finns på skolan. På Ölands folkhögskola är du deltagare. Som deltagare är du med och formar verksamheten på skolan. Ett innehållsrikt år på din väg.

Vi börjar antagningen 6 maj

Kursen startar 19 augusti 2019 och slutar 29 maj 2020. Vi börjar anta deltagare från den 6 maj. Efter 6 maj fortsätter vi att ta in deltagare i mån av plats.

frågor?

Lena Svensson, kursföreståndare tel: 0485 56 44 45 mejl: lena.svensson@olandsfolkhogskola.se
Pia Lindh, lärare: tel: 0485 56 44 06 mejl: pia.lindh@olandsfolkhogskola.se
Pav Johnsson, lärare: tel: 0485 56 44 53 mejl: pav.johnsson@olandsfolkhogskola.se

thumbAnsök nu